Строителната продукция у нас се свива 4,1% на годишна база през ноември след понижение от 4,6% през октомври, отбелязвайки спад за десети пореден месец, показват данни на НСИ.

Сградното строителство се понижава през ноември със 7,9%. В същото време нараства гражданското и инженерното строителство, но с 1,2 на сто.

През ноември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 0.5%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.4%, показват данните на национална статистика.

И индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижава през ноември с 1,5% спрямо октомври, когато нарасна слабо с 0,4 на сто. Това е първо свиване на производството от шест месеца насам, през които имаше възстановяване на производството от резкия спад през март и април по време на първата вълна на коронавирусната пандемия.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се понижава през ноември 5,0% след спад с 3,1% през октомври и след двуцифрени спадове през пролетта.

На месечна база през ноември е регистрирано понижение от 9,2% в добивната промишленост, с 1,1% в преработващата промишленост и с 0,8% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Спрямо ноември 2019 г. добивната промишленост се свива с над 18 на сто, преработващата с 3,7%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ спада с 6,6 на сто.

Единствените положителни тенденции са при търговията на дребно, като оборотът в търговията на дребно с повишение от 1,2% спрямо октомври, когато нарасна с 1,3 на сто.