Световната банка повиши чувствително прогнозата си за растеж на българската икономика. Институцията вече очаква през 2017 г. тя да запише увеличение от 3.8%, а не от 3%, както гласеше прогнозата от май месец т.г.

През 2018 г. се очаква ръст на брутния вътрешен продукт от 3.9%, а през 2019 г. - 4%.

През настоящата година най-бърз темп на ръст ще запише секторът на услугите - 4%. Индустрията ще отбележи подобрение от 3.4%, а земеделието - 2.8%.

Световната банка повиши прогнозата си благодарение на добро вътрешно търсене, което успява да компенсира слабия износ. "Потреблението на домакинствата най-вероятно ще продължи да се увеличава благодарение на подобрение на пазара на труда и условията за заеми", пише в доклада.

Сред благоприятните фактори от Световната банка посочват ръста от 9% на заплатите в частния сектор на годишна база, задвижван от повишено търсене и продължаващ недостиг на кадри на пазара на труда. През юли безработицата падна до рекордно ниски нива от 5.9%.

Нови работни места пък бяха създадени в сектори, които най-много допринасят за икономическия растеж: индустрията, търговията, транспорта, туризма, информационните технологии и комуникациите, както и недвижимите имоти, посочва докладът. И докато новите работни места в строителния сектор не записват особен ръст, самото строителство набира скорост.

Срив на инвестициите в България

Срив на инвестициите в България

Намаляват повече от два пъти от началото на годината