Търговията на дребно у нас се свива със 17,5% на годишна база през юли. За сравнение за Европейския съюз и еврозоната показателят отчита понижение съответно с 0,7% и 0,4%. Това е трети пореден месец на спад за страната ни, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Дори при разхлабване на мерките и премахване на ограниченията пред бизнесите, прогнозите за покачване на продажбите през летните месеци не се оправдаха.

Най-сериозното понижение за България беше отчетено през май, когато се стигна до спад от 20,45 на годишна база. Данните сега не са толкова негативни, но не може да става въпрос за възстановяване.

Според Евростат продажбите на храни, напитки и цигари са почти без промяна на месечна база и се увеличават с 1,1% в ЕС и с 1,5% в еврозоната на годишна база.

За сметка на това обаче продажбите на нехранителни продукти намаляват в ЕС и еврозоната съответно с 2,3% и 2,9% на месечна база. На годишна база отчитат увеличения съответно с 1,5% и 0,5%. Продажбите на текстил, дрехи и обувки намаляват с 8,7% и 10,6% през месеца и с 23,7% и 25,8% на годишна база.

Продажбите на бензин се повишават с 4,6% в ЕС и 4,3% в еврозоната през юли и намаляват съответно с 9,6% и 10,8% на годишна база. Това означава, че европейците са пътували значително по-малко от обичайното.

И в други европейски страни са отчетени големи месечни спадове - Белгия (5,1%), Финландия (2,0%) и Естония (1,5%). Най-високи увеличения са наблюдавани в Португалия и Румъния (и двете с по 3,9%), както и Малта ( 3,2%).

На годишна база показателят е нараснал най-много в Ирландия ( 9,1%), Литва (6,8%) и Холандия (6,0%), а при най-големите спадове България е следвана от Малта (8,1%) и Люксембург (6,1%).