Стойността на търговския стокообмен между България и Германия през 2018 г., достигна 8,27 млрд. евро което е ръст от 10,1% спрямо предходната година, сочат данните на Германската федерална статистическа служба.

Резултатите оправдават очакванията за рекорд при търговията между нашата страни и най-голямата икономика в Европа.

Българският износ отново изпреварва вноса от Германия, като търговският дефицит за Германия е в размер на 320,62 млн. евро. Страната ни е изнесла стоки на стойност 4,29 млрд. евро за Германия (нарастване с 12,3% спрямо предходната година), а вносът възлиза на 3,97 млрд. евро (ръст от 7,8% спрямо предишната година).

Д-р Митко Василев, главен управител на Германско-Българската индустриално-търговска камара коментира:

"Тези резултати са поредно доказателство, че търговско-икономическите отношения на България и Германия са в подем. За трети път от началото на прехода износът на България се развива изпреварващо спрямо вноса от Германия, което само по себе си е забележителен успех. Германия продължава да държи палмата на първенството като най-голям и важен търговски партньор на България. Тези актуални данни за развитието на двустранния стокообмен показват, че българските продукти все повече се налагат на европейския пазар, че качеството на изделията се подобрява и че цените на българските стоки и услуги стават все по-конкурентноспособни на големия общ пазар.

Вече можем да твърдим, че при това развитие след още 5 години ще прекрачим границата от 10 млрд. евро във взаимната търговия."

Имаме много добри шансове да привлечем завода на Volkswagen в България

Имаме много добри шансове да привлечем завода на Volkswagen в България

Стокообменът между страната ни и Германия за първи път ще мине €8 милиарда

"2018 г. бе добра и по отношение на инвестициите. По данни на БНБ преките инвестиции от Германия надхвърлят 150 млн. евро. Няколко нови германски инвеститора, предимно от аутомотив сектора, избраха България като инвестиционна дестинация.", допълва още д-р Митко Василев.