Българската търговско-промишлена палата (БТПП) поема председателството на Централната Европейска инициатива на търговските палати (Central European Chambers of Comerce Initiative -CECCI) в рамките на националното председателство на България на Централната европейска инициатива (ЦЕИ).

Официалната церемонията по предаването на Председателството ще се състои днес в сградата на БТПП.

Символът на CECCI ще бъде връчен на председателя на БТПП Божидар Божинов в присъствието на Карло Спаньоли - ръководител на постоянния секретариат на CECCI и представител на Съюза на търговските палати на Италия и Елизабета Довиер - ръководител на отдела за разработване и реализиране на проекти в рамките на CECCI.

CECCI е създадена през 1995 г. като бизнес структура на ЦЕИ. В нея членуват търговските палати от 18 страни - Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словкия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватска, Чехия и Черна гора.

През 2006 г. CECCI беше председателствана от Съюза на Търговските палати на Албания.