Близо 34,3 милиарда литра бира алкохолна бира - толкова са произвели страните от ЕС през 2022 година. Количеството на тази, която съдържа по-малко от 0,5% алкохол или изобщо не съдържа е 1,6 милиарда литра бира произведена през миналата година.

Производството на бира с алкохол в ЕС се е увеличило със 7% на годишна база, което почти достига нивата, близки до предпандемичната 2019 г., когато производството е било 34,7 милиарда литра. Що се отнася до бирата без алкохол, няма промяна в сравнение с 2021 г.

Общото производство на бира - с и без алкохол в ЕС през 2022 г. е почти 80 литра на жител.

Няма изненада, че Германия продължава да е водещ производител на пивото

Сред страните с налични данни през 2022 г. Германия продължава да бъде най-големият производител със 7,6 милиарда литра ( 22% повече от общото производство в ЕС). Една на всеки четири бири, съдържащи алкохол, произведени в ЕС идват от Германия.

Испания е на второ място в класацията с произведени 3,9 милиарда литра (11% от общото производство на ЕС), Полша с 3,7 милиарда литра (11%), Холандия с 2,6 милиарда литра (8%) и Франция и Италия с по 2 милиарда литра всяка (всеки по 6%).

Пет държави произвеждат половината бира в света

Пет държави произвеждат половината бира в света

Производството расте, но още не е на нивото на предпандемичната 2019 г.

Топ износител за ЕС е Нидерландия

И през предишни години, и през миналата Нидерландия продължава да бъде водещият износител на бира, съдържаща алкохол през 2022 г. Нидерландия е изнесла общо, в и извън Съюза, 2,6 милиарда литра алкохолна бира през 2022 г.,което е 27% от общия износ на бира в ЕС.

Следва Белгия (1,6 млрд. литра), Германия (1,5 млрд. литра), Чехия (0,6 млрд. литра) и Ирландия (0,4 млрд. литра).

Основните държави за износ на бира за страни извън ЕС са Обединеното кралство (860 милиона литра; 21% от общия износ на бира извън ЕС) и Съединените щати (716 милиона литра; 18%). Китай е на трето място с (349 милиона литра (9%), Русия (271 милиона литра, 7%) и Канада (155 милиона литра, 4%).

Вносът на алкохолна бира т страни извън ЕС е малък. Най-голям е вносът на британска бира (290 милиона литра; 57% от целия внос на бира извън ЕС през 2022 г.) и мексиканска бира (99 милиона литра; 19%). От Сърбия сме внесли 40 милиона литра, от Украйна 15 милиона и от Китай 11 милиона.