Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. са 400.6 хил. или с 1.0% над регистрираните през февруари 2019 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Увеличение на пътуванията на българи за този период е отчетено към Австрия - с 6.2%, Испания - с 4.6%, Турция - с 3.9%, Северна Македония - с 3.7%, Германия - с 1.7%, Обединеното кралство - с 1.4%, Франция - с 1.%, Сърбия и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия, Чешката република, Нидерландия, Гърция, Румъния.

Най- голям дял от пътуванията на българските граждани в чужбина през февруари 2020 г. са на тези с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия: около 50%, следвани от тези със служебна цел - 27.8%, и с цел почивка и екскурзия - 23%.

През февруари настоящата година, българите са пътували най-много осъществени към Турция, Гърция, Румъния, Сърбия, Република Северна Македония, Германия, Австрия и други.

Посещенията на чужденци в България са с 5.2% повече в сравнение с февруари 2019 година. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички цели: почивка и екскурзия, гостувания и транзитни преминавания и служебни цели. Транзитните преминавания през страната са 25% (127.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

С над 5% се увеличават пътуванията на българи в чужбина в началото 2020 г.

С над 5% се увеличават пътуванията на българи в чужбина в началото 2020 г.

Турция, Италия и Сърбия са топ дестинациите

От общия брой чужденци, посетили България, най много са тези о Европейския съюз. Намаляват посещенията на тези от Белгия, Австрия, Германия, Гърция, Румъния. Увеличение на пътуванията на граждани има от Полша и Франция.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.4%, следвани от посещенията с други цели - 38.8%, и със служебна цел - 18.8%

Най-много посещения в България през февруари 2020 г. са реализирали гражданите от Турция, Румъния, Сърбия, Гърция, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Украйна, Израел, Германия.