Варна се очертава като основният икономически център на Северна България със силна промишленост, голям дял на туризма и бързо растящ сектор в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Шумен, Габрово, Русе и Велико Търново са сред останалите двигатели на икономиката в тази част на страната, докато Северозападния регион продължава да изостава осезаемо зад останалите региони. Това е обобщението от изследването "Областните икономики на Северна България: състояние и перспективи" на Института за пазарна икономика (ИПИ).

"Варна тежи най-много на картата в Северна България. Видимо в Североизточния регион над половината от БВП пък и добавената стойност са концентрирани там, но само един силен център не е достатъчен", коментира по време на представянето му старши икономистът в ИПИ Петър Ганев.

Според данните към 2019 година морската ни столица допринася със 7,689 милиарда лева за брутния вътрешен продукт (БВП). Погледнато от друга перспектива Варна генерира БВП равняващ се на икономиките на Русе, Велико Търново и Плевен взети заедно.

Снимка 516731

Източник: ИПИ

"Северозападния район, който е най-бедният, изглежда сравнително балансиран, но там липсва център, който би могъл да промени средата. Плевен би следвало да бъде такъв, но той не се различава много от представянето на Враца, където основната тежест идва от АЕЦ Козлодуй", обясни Ганев.

По отношение на приноса на индустрията към местните икономики, основният център отново е Варна, благодарение най-вече на силното присъствие на Девня, както и на корабостроенето. Освен нея в Североизточния регион и Шумен се очертава като един от добрите примери с развитието на индустриалната зона там.

Снимка 516734

Източник: ИПИ

В Северен централен регион Русе е на първо място с 836 милиона лева, генерирани от индустрията към БВП на страната през 2019 година. Въпреки по-малкия си мащаб Габрово е особено силен индустриален център там, като половината от икономиката е съсредоточена в този сектор. "В Северозападения регион Видин почти излиза от картата, като мащабът на индустрията е драматично малък откъм добавена стойност. Плевен за своя мащаб би следвало да тежи повече", посочи Петър Ганев.

"При услугите доминацията на Варна е още по-голяма, като принос има туризмът и това се вижда. В този сектор Велико Търново също е доста напред заради туризма и се доближава до Русе", добавя той.

Варна се конкурира с Пловдив за второто място в ИКТ сектора у нас

"Варна и Пловдив се борят за втората позиция по ръст на ИКТ сектора. Като брой на заетите Пловдив би водил, но в някои сегменти Варна изпреварва", обясни икономистът.

По отношение на това той посочи като пример някои от инвестициите в нови офиси в морската столица. Преди седмици най-голямата софтуерна компания у нас - Paysafe, обяви, че ще отвори офис там.

Към 2019 година в Североизточния регион над 4500 души са заети в тази индустрия, като основно те работят във Варна. Този брой е двойно по-голям от този на заетите в Северен централен, където малко над 2080 души са в ИКТ сектора. В Северозападния техният брой е едва 1121.

Снимка 516733

Източник: ИПИ

Заплатите са се увеличили с над 200 лева между 2016 и 2019-а

Данните на ИПИ показват, че докато между 2013 и 2016 година заплатите в Северна България са нараствали със сравнително по-бавен темп в порядъка от около 100 лева, то през последните три години ръстът е доста по-сериозен и доближава или надхвърля 200 лева.

Така към 2019 година средната месечна брутна заплата в Северозападния регион достига 988 лева. В Северен централен показателят е на ниво от 1009 лева, а в Североизточен той изпреварва с над 10% другите два на равнище от 1106 лева.

"В Северозападния регион основен принос има АЕЦ Козлодуй и ако той бъде изключен от сметката, ще има по-голямо изоставане. Но можем да кажем, че ръст има навсякъде", каза Петър Ганев.

Снимка 516732

Източник: ИПИ