Няма професия с под 1000 лева средна заплата на месец. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ), според които средната брутна месечна работна заплата за септември се увеличава за месец с 5.55% и достига 1 787 лева. На годишна база ръстът на средните месечни възнаграждения за страната е с 15.81 на сто. Този ръст на заплатите обаче не може да навакса инфлацията, която през септември 2022 г. продължава да се ускорява - спрямо същия месец на миналата година и достига 18.7 процента.

Снимка 594591

Източник: НСИ

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4 191 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 554 лева;  "Финансови и застрахователни дейности" - 2 533 лева.

Какво работят украинските бежанци в Европа и какви заплати получават (у нас)

Какво работят украинските бежанци в Европа и какви заплати получават (у нас)

Основната бариера за украинците е владеенето на езици

Най-нископлатени са били наетите лица в:  "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 069 лева;  "Други дейности" - 1 184 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 286 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния - с 15.4 на сто.

Инженер в Amazon получава $115 000, а служител в Starbucks печели до $18,43 на час. Ето какви заплати взимат в Ню Йорк

Инженер в Amazon получава $115 000, а служител в Starbucks печели до $18,43 на час. Ето какви заплати взимат в Ню Йорк

По този начин работниците ще могат да преценят какво могат да поискат, когато договарят собственото си заплащане