Търговският баланс на България за март 2022 г. отново е отрицателен и възлиза на 244,7 млн. евро. става ясно от последните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение през същия месец на 2021 г. дефицитът възлизаше на 312,3 млн. евро.

За първото тримесечие на 2022 г. търговският баланс е на минус 1,186 млрд. евро (1,6 на сто от БВП) при дефицит от 513 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за същия период на 2021 г.

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Над 1000% ръст през януари: износът на България към Южна Африка процъфтява

Най-висока митническа стойност, според Търговската статистика на РЮА имат внесените в страната електрически табла и части за тях.

Износът за март е близо 4,2 млрд. евро,

като нараства с 1,24 млн. евро (42,1 на сто) в сравнение с този за март 2021 г.

За първите три месеца на годината износът е 10,6 млрд. евро (14,2 на сто от БВП), като нараства с 2,8 млрд. евро (36 на сто) в сравнение с този за същия период на 2021 г.

Вносът е над 4,42 млрд. евро,

като нараства с 1,17 млрд. евро (36 на сто) спрямо март 2021 г. (3254,7 млн. евро). За първото тримесечие на годината вносът е повече от 11,85 млрд. евро (15,8 на сто от БВП), като нараства с 3,5 млрд. евро (41,8 на сто) спрямо същия период на 2021 г.

Що се касае до салдото по услугите, то е положително и е в размер на 306,6 млн. евро при положително салдо от 258 млн. евро за март 2021 г. За януари - март 2022 г. салдото е положително в размер на 865,2 млн. евро (1,2 на сто от БВП) при положително салдо от 749,9 млн. евро (1,1 на сто от БВП) за януари - март 2021 г.

Текущата и капиталова сметка на страната за март също е отрицателна

и възлиза на 508,6 млн. евро при дефицит от 159,2 млн. евро за март 2021 г. За месеците от януари до края на март 2022 г. текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 1,34 млрд. евро (1,8 на сто от БВП) при положително салдо от близо 270 млн. евро (0,4 на сто от БВП) за януари - март 2021 г.

От петрол до батерии: Какво изнася България към Саудитска Арабия

От петрол до батерии: Какво изнася България към Саудитска Арабия

През 2021 г. двустранната търговия между България и Саудитска Арабия достига годишен ръст от близо 90%

За март 2022 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 347,4 млн. евро при отрицателно салдо от 234,4 млн. евро за март 2021 г. За януари - март 2022 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 946,7 млн. евро (1,3 на сто от БВП) при положително салдо от 35,2 млн. евро (0,1 на сто от БВП) за януари - март 2021 г.

Капиталовата сметка за март е отрицателна и възлиза на 161,1 млн. евро при положителна стойност от 75,2 млн. евро за март 2021 г. За януари - март 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна - 394 млн. евро (0,5 на сто от БВП), при положителна стойност от 227,7 млн. евро (0,3 на сто от БВП) за януари - март 2021 г.

Финансовата сметка за март 2022 г. е положителна в размер на 125,2 млн. евро при положителна стойност от 228,9 млн. евро за март 2021 г. За януари - март 2022 г. финансовата сметка е отрицателна - 482.7 млн. евро (0,6 на сто от БВП), при положителна стойност от над 1,5 млрд. евро (2,2 на сто от БВП) за същия период на 2021 г.