Вносът на китайски автомобили в Русия през октомври 2022 г. се е увеличил в стойностно изражение до $560 млн., което е с 27% повече спрямо януари тази година и фактически е исторически рекорд, сочат данните на Главното митническо управление на Китай, съобщи "Ведомости".

Общият обем на вноса на автомобили от Китай за първите 10 месеца на годината (януари-октомври 2022 г.) в парично изражение възлиза на 3,61 млрд. долара, което е с 31% повече от същия период на предходната година, и вече повече от вноса за цялата 2021 г. (тогава възлизаше на 3,45 млрд. долара).

Колко поскъпват най-популярните марки коли в Русия заради санкциите

Колко поскъпват най-популярните марки коли в Русия заради санкциите

Едновременно няколко автомобилни марки повишиха цените на своите продукти

А спрямо предходни години, сега вносът в Русия на китайски превозни средства се е удвоил. Например през 2019 г. вносът е бил за 1,7 млрд. долара, а през 2020 г. - за 1,6 млрд. долара.

В структурата на вноса на китайски превозни средства в Русия, за 10-те месеца на 2022 г. преобладават автомобилите ($1,08 млрд.). Следват камионите (1,06 милиарда долара), автокранове и други специализирани превозни средства (250 милиона долара) и автобуси (970 милиона долара). А вносът на автомобилни резервни части и компоненти за периода, достига в стойностно изражение 1,12 милиарда долара.

Удобство или лукс - какво се случва с автомобилния пазар в Русия

Удобство или лукс - какво се случва с автомобилния пазар в Русия

Предлагането намалява, цените скачат, ето с колко