Създаването на работни места в икономиките на Южна Азия, включително Индия, не е в крак с нарастването на населението в трудоспособна възраст, поставяйки региона на път, който рискува да "пропилее своя демографски дивидент", констатира доклад Световната банка.

"Опасността е, че демографският дивидент на региона е пропуснат. Той е пропилян. Само ако можеха да бъдат наети. Това е фантастична възможност за растеж, но доскоро коефициентът заетостта падаше., каза за Reuters Франциска Онзорге, главен икономист на Световната банка за Южна Азия.

През периода 2000-23 г. заетостта нараства с 1,7% годишно, докато населението в трудоспособна възраст се увеличава с 1,9% годишно, показват данните, включени в доклада.

В абсолютно изражение регионът създава средно 10 милиона работни места годишно, когато населението в трудоспособна възраст нараства средно с 19 милиона годишно.

Според Световната банка през 2023 г. нивото на заетост в Южна Азия е било 59% срещу 70% в други нововъзникващи пазари. В същото време регионът стана единственият, в който делът на заетите мъже в трудоспособна възраст е намалял през последните 20 години.

Нивата на заетост на жените в много страни от Южна Азия, включително Индия, също са сред най-ниските в света (под 40%).

Частните компании в производството и сферата на услугите не са се разраснали достатъчно тук, за да поемат всички работници, напускащи селското стопанство, каза Онзорге.

Проблемът с безработицата е особено остър в Индия, където нивото на младежката безработица е било 45,4% миналата година, според Центъра за мониторинг на индийската икономика.

Световната банка очаква ръст на производството в Южна Азия от 6-6,1% през финансовата година, приключваща на 31 март 2025 г., до голяма степен поради силния растеж в Индия, където икономиката се очаква да се разшири с 6,6%.

В Индия растежът се възстанови силно след пандемията, движен от държавните разходи и напоследък от строителната индустрия, но частните инвестиции в третата по големина икономика в Азия остават слаби, което вреди на създаването на работни места.

През 2000-22 г. съотношението на заетостта в Индия е намаляло повече от всяка друга южноазиатска страна с изключение на Непал, но предварителните данни предполагат възстановяване през 2023 г., което частично е обърнало предишния спад, каза Световната банка.

"Като цяло през 2000-2023 г. ръстът на заетостта беше доста под средния ръст на населението в трудоспособна възраст и коефициентът на заетост намаля."

Световната банка в своя доклад посочва, че южноазиатските държави трябва да се справят с няколко слабости на политиката, за да ускорят създаването на работни места.

Те включват политики, които насърчават продуктивните фирми да наемат работници, рационализиране на регулациите на пазара на труда и земята и по-голяма отвореност към международната търговия.