"Аурубис" ще изгради най-големия соларен парк за вътрешно потребление в страната. Това ще бъде 10-мегаватова фотоволтаична електроцентрала до медодобивния завод в България, на територията на община Златица. Това съобщиха от компанията.

Проектът предвижда инсталиране на над 20 000 фотоволтаични панела върху парцел от 104 000 кв. м. Фотоволтаичната централа "Аурубис-1" ще оптимизира външното потребление на ток в медодобивния завод с 11 700 MWh годишно, а за период от 15 години общото производство на възобновяема енергия ще възлезе на 170 000 MWh. Ще бъдат спестени 4 000 тона емисии на CO2 годишно или над 60 000 тона за планирания период на експлоатация. Електроенергията, която ще се произвежда за една година, може да захранва 3500 домакинства или български град с население от 14 000 души.

"Слънчевата централа Aurbis-1 е важен стратегически проект за цялата ни компания по пътя ни към декарбонизирано бъдеще", заяви Роланд Харингс, главен изпълнителен директор на Aurubis AG.

Целта на българския завод е да покрива 20% от енергийните си нужди чрез възобновяеми източници в средата на 2030 г. и 50% в дългосрочен план до 2050 г., казват от компанията. Стратегическата им цел е въглероден неутралитет до 2050 г.

За компанията

"Аурубис България" АД, част от Групата "Аурубис" (Aurubis AG) е втоата по големина в България по размер на годишните приходи и е със структуроопределяща роля за икономиката на страната. Групата има над 7200 служители в производствените си бази в Европа и САЩ, както и мрежа от търговски представителства в Европа, Азия и Северна Америка.