Започва строителството на бизнес зона в Симитли. Първата копка ще бъде направена днес по обед, съобщават от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Изграждането на бизнес зоната е част от проект "Конверсия на бивши военни бази", който се изпълнява в Разград и Симитли и се финансира по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване, Финансов меморандум 2004.

Стойността на договора за строителството на бизнес зоната в Симитли е над 2 млн. евро, от които 1, 5 млн. евро са по програма ФАР и 789 450 евро - национално съфинансиране.

Строителният надзор се изпълнява от Консорциум "Рутекс и Микс" и е на стойност 155 300 евро, от които 116 475 евро са по програма ФАР и 38 825 евро - национално съфинансиране.

Проектът предвижда военната база да се трансформира и развие в бизнес зона за малки и средни предприятия, заедно със свързаната с бизнеса техническа инфраструктура.

С конверсията ще бъдат осигурени възможности за бизнес и технологичен трансфер и ще се създадат нови работни места.

Договорите за конверсия на военните бази в Разград и Симитли бяха парафирани на 30 ноември 2006 г. от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За ЛОТ 1 - базата в Разград - стойността на договора е 2 090 591 евро. Строител на обекта е българската фирма "Сиконко".

За ЛОТ 2 - базата в Симитли стойността на договора е 2 249 944 евро. Строител е българският клон на немската фирма "Хохтийф".

В договорите е предвидено от началото на 2007 година да започне проектирането на обектите. Прогнозите бяха то да завърши до 2 месеца и да започне строителството.

Срокът на договорите за строителство е 28 месеца, а на строителния надзор - 29 месеца.

Подписан е и договор за Техническа помощ с италианската фирма "Студио ди инджениера Джузепе Костанцо", която ще обучава управленските екипи на бизнес-зоните.

Мениджърите са избрани от съответните общини. Обучението им ще започне от 1 юни 2007 година. Договорът за техническа помощ е за 18 месеца и е на стойност 466 600 евро.