За една година потребителските цени у нас са се увеличили с 17,6%. Месечната инфлация е 0,9%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за повишаването на цените през октомври.

Спрямо септември най-голямо е увеличението на цените при облекло и обувки (с 7%), развлечения и култура (с 2,7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (с 2,3%). Намаление на цените е регистрирано при: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (2%), транспорт (1,4%) и съобщения (0,1%).

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 - октомври 2021 г. е 13,8%.

През октомври 2022 г. цените на редица стоки и услуги са се увеличили, спрямо предходния месец на годината. Ръст на цените има в здравеопазването с 2,1%, образование с 1,4%, хотели и ресторанти, както и разнообразни стоки и услуги.

През октомври 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

Най-сериозно е обаче е поскъпването при основните хранителни стоки като значителни ръстове се отчитат при прясно мляко (7,6%), картофи, яйца (5,5%), кашкавал (6,5%), сирене (4,2%), кисело мляко, ориз, сол (6,2), различни видове меса, колбаси, захар и др.

През октомври, в групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: банкови услуги и такси - с 5,9%, пелети - с 2%, дърва за отопление - с 1,5%, такси за поддръжка в съсобствени жилищни сгради - с 1,4%, кина и театри - с 1,3%, климатични инсталации - с 1,1%

Най-голямото регистрирано намаление на цените е при централно газоснабдяване - с 30,8%, пътнически въздушен транспорт - с

22,9%, метан за ЛТС - с 21,3%, услуги по краткосрочно настаняване - със 7%, автомобилен бензин А95Н - с 3,5%, застраховки, свързани с жилището и автомобилни застраховки - с по 3,1% и т.н.