За по-сериозни мерки срещу дъмпинговите практики с цел осигуряването на защита на работните места на европейските граждани и принципите на конкурентоспособност се обявиха членовете на Търговския комитет към Европейския парламент (ЕП).

Тези изисквания трябва да се отнасят до основните търговски партньори на Европейския съюз (ЕС). От комитета настояват всеки един от тях да бъде оценяван на основа на фискалните, социалните и екологичните стандарти в страната.

Според предложението антидъмпинговите разследвания трябва да отчитат спазването на международните стандарти в областта на труда, потенциалните дискриминационни мерки срещу чуждестранни инвеститори, ефективността на корпоративното право, защитата на имущественисте права и режима на данъчно облагане.

Европейската комисия от своя страна ще трябва да подготви подробен доклад за отделните държави и сектори, до които предложените правила се отнасят в най-голяма степен.