150 милионери са се "появили" у нас до края на март тази година в сравнение с първото тримесечие на 2017 година, като те общо държат над 2,450 милиарда лева. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за депозитите и кредитите към края на първото тримесечие на 2018 година.

Според изчисленията през този период депозитите на домакинствата в категорията над 1 милион лева са достигнали 816 броя. Те са се увеличили с 54 броя или със 7,1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година до общо над 1,945 милиарда лева. В сравнение с тримесечието в края на 2017 година обаче те записват спад от 2%.

В същото време кредитите на домакинствата над 1 милион лева са общо 326 броя в края на март до 513 милиона лева. За една година тези заеми са с 96 броя или с над 49 на сто повече в сравнение с първото тримесечие на предходната година, когато са общо 230.

Все пак трябва да се отбележи, че броят на големите депозити и кредити не могат да покажат колко точно са милионерите в страната, той като един и същи човек може да има повече от един влогове и заеми.

Като цяло депозитите на домакинствата за една година са намалели слабо с 2,2%. Сумата им обаче бележи увеличение от 5,5%. Така към края на разглеждания период българите държат над 48 милиарда лева във влогове в банките.

Спад има в категорията на най-малките деподити до 1000 лева. От друга страна осезаем ръст има при тези над 40 хиляди до 50 хиляди лева, над 100 хиляди до 200 хиляди лева и над 200 хиляди до 500 хиляди лева.

За същия период кредитите на домакинствата са на обща стойност от близо 20 милиарда лева или с 6,3% повече в сравнение с година по-рано. Спад на заемите има в групите над 1000 и до 10 хиляди лева, докато най-голямо увеличение бележат тези над 100 хиляди до 250 хиляди лева.