Младите хора все повече разчитат на интернет банкирането, за да извършват различни плащания и други дейности. В същото време те посещават клоновете на своите банки по-рядко от всякога.

От поделението на Business Insider – BI Intelligence, посочват в свой анализ, че бъдещето на финансовите институции и отношенията между тях и клиентите зависят именно от поколението на хората, съзрели след 2000 г.

Според отговорите на всички 1500 младежи, включени в доклада, ще отнеме малко време преди окончателното затваряне на банковите клонове.

Този процес обаче може да се ускори от развитието на онлайн банкирането, намаляването на физическите посещения в клоновете и нарастващите разходи на транзакция.

От друга страна кредиторите, които не успеят да се адаптират бързо към промените, ще загубят връзката с клиентите.

Причината е, че потребителите бързо се ориентират към дигиталните банкови услуги, предлагани от технологични компании. Точно това разрушава свързаността между банките и техните клиенти.

В последно време банкоматите са все по-предпочитани заради по-ниските такси и така до някъде изместват банковите служители. Скоро обаче, когато операциите в пари в кеш намалеят още, те ще станат ненужни и ще последват съдбата на касиерите в клоновете.

Тогава смартфоните ще станат все по-използвани за извършването на най-различни банкови дейности.