В края на март депозитите на неправителствения сектор в банковата система са 68,573 млрд. лв. (72% от БВП), като годишното им увеличение е 8,4% (7,1% годишно повишение през февруари 2017 година). Това показват публикуваните днес данни на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансови предприятия са 19,182 млрд. лв. (20,1% от БВП) в края на март 2017 година. В сравнение със същия месец на 2016 г. те се увеличават с 10% (7,.9% годишно повишение през февруари 2017 година).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 28.4% на годишна база през март 2017 година (15.5% годишно повишение през февруари 2017 г.) и в края на месеца достигат 3.845 млрд. лв. (4% от БВП).

Депозитите на домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинствата, са 45.546 млрд. лв. (47.8% от БВП) в края на март. Те се увеличават с 6.4% спрямо същия месец на 2016 г. (6.1% годишно нарастване през февруари 2017 г.).

Към края на март. кредитите общо за неправителствения сектор са 51,014 млрд. лв. (53,6% от БВП) при 50.742 млрд. лв. към февруари 2017 г. Те се увеличават на годишна база с 3.8% (3.4% годишно повишение през февруари 2017 година).

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 2,5% на годишна база през март 2017 г. (1,9% годишно повишение през февруари 2017 г.) и в края на месеца достигат 30.758 млрд. лв. (32.3% от БВП).

Кредитите на домакинствата са 18,784 млрд. лв. (19.7% от БВП) в края на март. Спрямо същия месец на 2016 г. те се увеличават с 4.7% (4.5% годишно повишение през февруари 2017 година).

В края на март 2017 г. жилищните кредити са 8,848 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 2,4% (2% годишно увеличение през февруари 2017 година).

Потребителските кредити възлизат на 7,386 млрд. лв. и се увеличават с 3.3% спрямо март 2016 г. (3% годишно повишение през февруари 2017 година). На годишна база другите кредити се увеличават със 71.8%, като достигат 1,210 млрд. лева.