Държавният дълг в страните от еврозоната през третото тримесечие на 2016 година се е намалил до 90,1% от Брутния вътрешен продукт, показват актуалните данни на Eurostat.

Това е минималната стойност на този показател за период от почти четири години, отбелязва Bloomberg. На годишна основа, спрямо същия период на 2015-а, дългът се е понижил с 1,4 процентни пункта.

През второто тримесечие на миналата година държавният дълг на страните, влизащи във валутния съюз, се равняваше на 91,2% БВП.

Държавният дълг на всички страни членки на Европейския съюз се понижава от 84,2% спрямо БВП във второто тримесечие до 83,3% през третото тримесечие на 2016 година, отчита Eurostat.

Колко ще трябва да даде всеки българин, ако трябва да плати държавния дълг?

Колко ще трябва да даде всеки българин, ако трябва да плати държавния дълг?

И за гражданите на коя държава задълженията биха били най-солени, показва изследване

Най-високо съотношение на държавния дълг към БВП през третото тримесечие сe наблюдава в Гърция - 176,9%, Португалия - 133,4% и Италия - 132,7 на сто.

А най-ниското ниво на държавен дълг спрямо БВПq статистиката отчита в Естония - 9,6%, Люксембург - 9,6% и България - 28,7на сто.