HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, банки от UniCredit Group, пуснаха програмата „Сподели и спести", която вече успешно работи в Булбанк. Възползвайки се максимално от програмата, клиентите на трите банки с ипотечни заеми могат да получат обратно няколко месечни лихвени плащания по техния заем.

Всеки получател на ипотечен заем от някоя от трите банки, довел нов клиент (на който бъде одобрен ипотечен заем) в своята банка, се освобождава автоматично от едно или повече месечни лихвени плащания. Размерът на спестеното плащане зависи от броя клиенти, които доведе кредитополучателят или от сумите, които банката отпусне на новия клиент.

Само до края на годината ипотечните заеми на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк се отпускат без комисионна за управление на кредита за целия му срок и без такса предсрочно погасяване.

Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк предлагат ипотечни заеми, които могат да се използват за различни нужди. Заемите на Булбанк са класически ипотечни кредити за закупуване, ремонт или строеж на жилище, а HVB Bank Biochim и Хеброс Банк освен за покупка на имот, предлагат и продукт, по който клиентът може да използва кредита зая други цели като например за стартиране или разширяване на бизнес, за лични и семейни покупки, за рефинансиране на съществуващ заем и др.

Заедно Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, банки от UniCredit Group имат повече от един милион клиенти и над 7 млрд. лева активи. Банката, създадена в резултат на обединението, ще носи името UniCredit Bulbank.