Дефицитът по текущата сметка на САЩ се увеличава с 6.9% през първото тримесечие на годината. Това се дължи основно на по-голям дефицит при търговията със стоки, съобщава Министерството на търговията на САЩ.

САЩ с $215 милиарда бюджетен дефицит, приходите спадат

САЩ с $215 милиарда бюджетен дефицит, приходите спадат

Икономическият растеж ще компенсира данъчните облекчения, твърдят властите

Дефицитът на Вашингтон се увеличава с 8 млрд. долара в рамките на 3 месеца, достигайки 124.1 млрд. долара от 116.1 млрд. долара за последното тримесечие на 2017 г. Недостигът обаче е с почти 5 млрд. долара по-малък от очаквания от финансовите пазари, чиято прогноза беше за средно 129 млрд. долара.

Дефицитът нараства и като дял от американската икономика, повишавайки се до 2.5% от БВП от 2.4% през предишното тримесечие. Все пак недостигът остава много под исторически върховите стойности от 6.3%, отбелязани през 2005 г.

САЩ отчете рекордните $214 милиарда бюджетен излишък за април

САЩ отчете най-високия бюджетен излишък от половин век

Той е резултат на по-силната икономическа активност

Текущата сметка е мерило за транзакциите с чуждите държави, включително търговията със стоки и услуги, както и финансови инвестиции и други парични трансфери, като паричните преводи.

Нарастването на дефицита по текущата сметка се дължи на по-голям по размер отрицателен баланс при търговията със стоки. По-големият търговски дефицит отразява по-силното представяне на икономиката на САЩ, при което американците могат да си позволят да купуват повече вносни стоки, отколкото хората в останалите държави.