Малките и средни предприятия в България ще могат да набират капитал до €1 милион от Българската фондова борса (БФБ) без представянето на проспект, съобщиха оттам.

Комисията за финансов надзор (КФН) е дала разрешение за създаването на нов Пазар за растеж на МСП, наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market.Чрез него малките и средни компании вече ще могат да набират капитал при по-облекчени условия относно обхвата и периодичността на разкриваната от тях информация и въз основа на публикуването на облекчен по форма и съдържание проспект, обясняват от БФБ.

"Приоритет през 2018 г. за нас беше създаването на необходими условия за устойчив растеж на малкия и среден бизнес. Той има ключова роля за създаването на работни места и за икономическия просперитет, поради което трябваше да се уверим, че сме му предоставили всички възможности за развитие", каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

Целта на Пазара за растеж на МСП е да се намали административната тежест за малките и средните компании, които се стремят да се регистрират за търговия на фондова борса и да емитират ценни книжа. Този пазар се явява и междинно звено по пътя на една компания към регулирания пазар.