"Втората пенсия е провал". Сходни заглавия в не една българска медия се появиха през месец септември, когато в публичното пространство беше представен доклад на организацията BetterFinance. В него тя изчислява реалната доходност от пенсионните спестявания през последните 20 години у нас. И стига до извода, че парите за втора пенсия в частните пенсионни фондове са се стопили. Това обаче се оказа невярно твърдение според друг доклад, публикуван днес.

Грешни изчисления = грешни изводи

В него европейската организация PensionsEurope, която представлява националните асоциации на пенсионните фондове от 28 страни, прави повторен анализ на изводите на BetterFinance и стига до заключението, че са използвани неверни данни, довели съответно и до неверни заключения.

"Профилът на България съдържа няколко неверни числа и изчисления - най-важното е неправилният процент на възвращаемост за българските пенсионни фондове. Докладът на Better Finance като цяло включва грешна информация за България. Например в доклада неправилно се посочва, че "в България данните за фондове на ДЗПО (стълб II и III) не са на разположение от 2018 г.", докато българският регулатор, т.е. Комисията за финансов надзор, предоставя на тримесечна база пълно оповестяване за развитието на пенсионния пазар по видове фондове от всички пенсионноосигурителни дружества в страната, с еднакво качество и количество на информацията.", обяснява в позиция на организацията Мати Леппала, главен изпълнителен директор на PensionsEurope.

В автентичността на данните се усъмни и бившият министър на държавната администрация Николай Василев, който днес е управляващ партньор в Expat Capital и един от водещите финансисти в страната. По време на конференция през изминалата седмица за предизвикателствата пред пенсионната система у нас той директно заяви, че "самите цифри, ползвани от критиците, са грешни", визирайки именно доклада на Better Finance.

В своята презентация по време на конференцията експертът посочи, че е използван грешен метод за изчисление на инфлацията. Именно тя е и една от основните причини за изводите, че парите за втора пенсия са се стопили. Според изчисленията на Василев обаче частните пенсионни фондове са осигурили по-висока доходност от инфлацията за посочения период, като само в 2 години не успяват да я компенсират - кризисната 2008-а и 2018-а.

Опасно предложение за над 16 милиарда лева спестявания

На база грешно изчислената загуба от BetterFinanceдиректно отправиха апел в заключенията от доклада си да се отмени пенсионна реформа от 2000 г., което би означавало национализиране на индивидуалните пенсионни спестявания в България.

"Въз основа на невярна информация, препоръката на Better Finance, вноските във втория стълб да бъдат отменени и спестяванията на осигурените лица да бъдат прехвърлени в държавния стълб, е опасна. Тази препоръка също е в голямо противоречие с многобройните препоръки на Европейската политика, най-новият План за действие на Съюза на капиталовите пазари от септември 2020 г., подчертава важността от укрепването на допълнителното пенсионно осигуряване, за да могат всички европейци да имат адекватен и устойчив доход на старини." , обяснява още Мати Леппала.

За редица други експерти подобна идея е опасна, защото става дума за над 16 милиарда лева събрани частни спестявания в трите вида фондове - универсален, професионален и доброволен. Според Николай Василев тяхното прехвърляне в държавната НОИ ще доведе до използването им за изплащане на текущи пенсии, като по този начин парите ще изчезнат безвъзвратно в рамките на 2-3 години. Същевременно тяхното събиране е отнело 20 години. Василев обаче припомни, че Конституционният съд се произнесе по темата още преди години и подобно решение би било освен икономически опасно и противоконстутиционно.