Прегледът на активите на застрахователния и пенсионния сектор в България доказва, че дружествата на двата пазара са стабилни. Това е показала проверката на Комисията за финансов надзор през миналата година, чиито резултати бяха представени днес.

Припомняме, че в средата на миналата година се взе решение застрахователния пазар и осигурителния пазар да бъдат подложени на стрес-тестове по подобие на банковия. Мярката беше препоръчана от Европейската комисия с цел да провери издръжливостта на дружествата в кризисна ситуация.

Застрахователен сектор

Проверката на КФН на застрахователния сектор е показала, че към 30 юни 2016 година, преди началото на стрес-теста, 13 дружества на пазара не са покривали напълно Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП).

За тези дружества общата сума на дефицита на минимално капиталово изискване е била 25 милиона лева., а общата сума на дефицита на КИП - 50 милиона лева. 7 от тях обаче вече са предприели мерки за увеличаването на капитала си, посочват от проверяващата институция.

Други 5 дружества работят по съгласуван план с КФН за увеличение собствените си средства за покриване на минималното капиталово изискване, както и за капиталовото изискване за платежоспособност. И за двете изисквания те имат по три месеца срок, за да ги покрият.

От комисията уточниха, че тези застрахователни компании представляват малка част от пазара - едва 1.49% от премийния приход. Освен това от КФН уточниха, че никоя от тях не предлага застраховка "Гражданска отговорност", която е и най-масовата в България.

Пенсионно осигуряване

Резултатите от проверката на пенсионните фондове също показват устойчивост на сектора с необходимост от леки корекции. Прегледът на активите е обхванал 18 дружества за задължително допълнително пенсионно осигуряване и 9 дружества за доброволно.

Към 30 юни 2016 стрес-тестът е показал нужда от корекции в размер на 33 милиона лева общо за всичките дружества, което възлиза на 0.3% от активите им.

"Към днешна дата разполагаме с обективна и независима оценка, цялостен преглед на два много големи и важни сектори в нашата икономика", обобщи резултатите председателят на КФН Карина Караиванова.