Брутният премиен приход в общото застраховане достигна 1 212 276 106 лв. през първото полугодие, сочат обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Най-голям дял от тях (72.5%) са по застраховки на моторни превозни средства, по полиците "Пожари и природни бедствия и други щети по имущество (12.4%), по застраховка "Злополука и заболяване" (4.9%), по застраховки "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (4.7%).

По задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" компаниите са продали полици за 554 022 404 лв, а по доброволната "Автокаско" - за 325 066 898 лв., сочат още обобщените данни на КФН.

Работещите в общото застраховане 25 компании отчитат печалба в общ размер на 77.170 млн. лева, като най-голяма е печалбата на ДЗИ Общо застраховане (15.933 млн. лв.). Първата тройка се допълва от Дженерали застраховане (10.382 млн. лв.) и ЗАД Алианц България (8.639 млн. лв.).

Топ 5 на компаниите по пазарен дял в общото застраховане по премиен приход:

ЗК "Лев Инс" - 172 904 523 лева и пазарен дял от 14.3%;

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" - 150 840 425.96 лева и пазарен дял от 12.4%;

ДЗИ - "Общо застраховане" - 125 229 053 лева и пазарен дял от 10.3%;

"Застрахователно дружество Евроинс" АД - 118 348 651 лева и пазарен дял от 9.8%;

ЗАД "Армеец" - 109 816 899 лева и пазарен дял от 9.1%.

През първите 6 месеца на годината компаниите от общото застраховане са платили щети на обща стойност 501 485 073 лв. Структурата на обезщетенията показва, че застраховките на моторни превозни средства държат най-горям дял (81.6%), имуществените застраховки (10%), а застраховките "Злополука и заболяване" (5.2%).

Топ 5 на дружествата в общото застраховане по пазарен дял на платени обезщетения:

ЗК "Лев Инс" - 89 624 255 лева и пазарен дял от 17.87%;

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" - 61 149 744 лева и пазарен дял от 12.19%;

ДЗИ - "Общо застраховане" - 58 402 424 лева и пазарен дял от 11.65%;

ЗАД "Армеец" - 49 136 969 лева и пазарен дял от 9.80%;

ЗД "Бул инс" - 45 111 048 лева и пазарен дял от 9.00%.

Животозастраховането

Работещите на българския пазар 11 животозастрахователните компании и застрахователите със смесена дейност отчитат 265 616 588 лв. приходи през първото тримесечие. Близо половината от него (48,8% и 129 480 227 лева) е по застраховка "Живот" и рента; по застраховка "Заболяване" (23% и 60 993 224 лева), по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд (17.4% и 46 283 586 лева). Делът на останалите 4 вида застраховки е 10.8%.

Топ 5 на компаниите по пазарен дял по бруто приходи в животозастраховането:

ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп% - 86 516 966 лева и пазарен дял от 32.6%;

"ДЗИ-Животозастраховане" - 59 233 631 лева и пазарен дял от 22.3%;

ЗАД "Алианц България Живот" - 45 276 516 лева и пазарен дял от 17.0%;

ЗК "Уника Живот" - 40 959 672 лева и пазарен дял от 15.4%;

"Граве България Животозастраховане" - 14 307 492 лева и пазарен дял от 5.4%.

За полугодието дружествата от животозастраховането отчитат обща печалба в размер на 24.892 млн. лева, като най-голяма е печалбата на ЗК Уника Живото-застраховане ЕАД (9.029 млн. лева). Първата тройка се допълва от ЗАД Алианц България Живот АД (5.387 млн. лева) и ДЗИ - Живото-застраховане ЕАД (4.885 члв. лева).

Изплатените обезщетения достигат 76 969 618 лева. От тях 65.5% и 50 431 492 лева са по застраховка "Живот" и рента, 19.2% и 14 810 406 лева по застраховка "Заболяване" и 6.8% и 5 208 732 лева по застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд .

Топ 5 на компаниите в животозастраховането по пазарен дял на платени обезщетения:

ЗАД "Алианц България Живот - 1 309 122 лева и пазарен дял от 29.3%;

ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" - 18 259 666 лева и пазарен дял от 23.7%;

"ДЗИ - Животозастраховане" - 16 983 755 лева и пазарен дял от 22.1%;

ЗК "Уника Живот" - 7 515 267 лева и пазарен дял от 9.8%;

"Граве България Животозастраховане" - 4 460 858 лева и пазарен дял от 5.8%.