566 милиона лева дивиденти ще изплатят пет от българските банки за 2015 г. Тази сума надхвърля с 18% разпределените за предходната година пари, въпреки че финансовите институции трябва да предвидят възможно най-голям капитал за съхранение заради стрес тестовете, които се провеждат през 2016 г.

Според решенията от общите събрания на Управителните съвети на кредиторите, публикувани в Търговския регистър, за 2015 г. ДСК ще преведе 321 милиона лева на компанията майка – унгарската група ОТП, пише в-к “Капитал daily”.

50 на сто от печалбата на “Уникредит Булбанк” или общо 145 милиона лева ще получи италианският собственик UniCredit Group. За 2014 г. разпределените дивиденти са били 33% от печалбата.

Българската “Райфайзенбанк” ще преведе 61,2 милиона лева от печалбата си за миналата година на австрийския си собственик.

От “Прокредит банк” са взели решение цялата печалба от 28,6 милиона лева да бъде разпределена като дивиденти. Месец след изплащането им обаче сумата ще бъде върната под формата на увеличение на капитала.

От “Алианц банк” пък ще изплатят цялата си печалба от малко над 10 милиона лева като дивиденти само ако стрес тестовете минат напълно успешно.