Дали заради повишаването на риска при заемите за фирми, дали заради влошаване на бизнесконюнктурата, или по някакви други причини, но лихвите по корпоративните заеми с изключение на овърдрафта) са се повишили през април. Това става ясно от последните данни на БНБ.

В информацията към тях пише: "Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.11 пр. п. до 3.28%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.20 пр. п. до 2.23% през април 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.38 пр. п. до 2.83%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.92 пр. п. до 3.06%. През април 2021 г. средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 2.60% и 2.09%."

Това се случва при отчетен ръст на кредитирането в левове и спад при тези в евро. Според БНБ обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства с 5% (15.1 млн. лв.) до 314.5 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 27.9% (101.7 млн. лв.) до 466.8 млн. лв. Увеличение се наблюдава и при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране, договорени в левове, с 20.8% (53.8 млн. лв.) до 312.4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 26.9% (22.3 млн. лв.) до 60.6 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро - с 5.6% (41.9 млн. лв.) до 712.7 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро също се наблюдава намаление с 0.7% (3.3 млн. лв.) до 441.6 млн. лв.

Що се отнася до заемите за населението, там няма увеличение цената - и дори е отчетено поевтиняване при потребителските заеми. Според БНБ през април 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.26 пр. п. до 7.62%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.35 пр. п. до 8.07%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва почти без промяна на ниво от 2.75%, а ГПР по тези кредити намалява с 0.05 пр. п. до 2.97%.

"Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.15 пр. п. до 3.13%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 0.04 пр. п. до 3.25%. През април 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.08 пр. п. до 15.01%, а при кредитите по кредитни карти в левове - с 0.04 пр. п. до 20.31%", съобщава БНБ.

На този ценови фон според БНБ обемът по нов бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 8.8% (45.1 млн. лв.) до 561.2 млн. лв., като при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране той се понижава с 8.8% (10.4 млн. лв.) до 108 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът по нов бизнес нараства с 8.3% (34.2 млн. лв.) до 445.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 26.6% (25.7 млн. лв.) до 122.3 млн. лв.

Обемът по нов бизнес по другите кредити в левове е 16.9 млн. лв. и спада с 3.2% (0.6 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране той се увеличава със 115.4% (2.8 млн. лв.) до 5.3 млн. лв.

Обемът по нов бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 0.5% (0.1 млн. лв.) до 14.4 млн. лв.