В над 60 филиала на Булбанк, клиентите вече могат да използват системата за експресни международни валутни преводи MoneyGram. Това е бърз, удобен и сигурен начин за изпращане и получаване на пари навсякъде по света.

MoneyGram има агенти в над 100 страни по света, където могат да се изпратят или получат пари за минути и без излишни формалности.

Системата MoneyGram е полезна, ако човек е на работа в чужбина и желае да изпрати пари на своите близки у нас; при изпращане на суми по спешност на роднина, приятел, служител от фирмата  или на търговски партньор, които се намират извън страната; ако дете се нуждае спешно от пари, когато е в чужбина и други.

MoneyGram се използва  без необходимост от открита банкова сметка или кредитна карта, без сложни процедури, получателят взема парите веднага в брой само срещу представяне на документ за самоличност. Възможно е използването на услугата и за търговски плащания при стриктно спазване изискванията на MoneyGram и на разпоредбите на валутния режим в България.

Получаването на суми от чужбина става в клон или офис на банката, който работи с MoneyGram, срещу лична карта и попълнена кратка бланка за получаване на пари, в която се отбелязва и получения от изпращача уникален осемцифров номер, под който е заведен превода. Сумата се получава веднага - по желание в брой или по сметка.

Изпращане на суми може да бъде направено от всеки клон/офис на Булбанк, агент на MoneyGram. Клиентът трябва само да носи лична карта или паспорт, да попълни кратка бланка за изпращане на пари и да внесе сумата, която желае да изпрати заедно с таксата за услугата. Служителят на банката извършва превода и съобщава на клиента референтния номер, състоящ се от осем цифри, под който е заведен превода. Единственото, което изпращачът трябва да направи, е да съобщи на получателя тази уникална референция.

По същия начин става изпращането и получаването на пари навсякъде по света. Максималната сума, която може да се изпрати с една транзакция на ден е 8 200 евро, а максималната сума, която един човек може да прати на ден е 16 400 евро.

Услугата се предлага и в HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, които заедно с Булбанк са част от УниКредит Груп.

При сливането си във второто тримесечие на 2007 г. Новата банка ще носи името УниКредит Булбанк. С въвеждането на MoneyGram в Булбанк, изпращане и получаване на пари може да стане в повече от 240 клонове и офиси на банките от УниКредит Груп в България.