Нововъзникващите икономики трябва да се подготвят за повишаване на лихвените проценти в САЩ, предупреди Международният валутен фонд.. И заяви, че по-бързо от очакваното покачване на американските лихви от страна на Федералния резрев може да разтърсят финансовите пазари и да предизвикат изтичане на капитал и обезценяване на валутит, съобщава Reuters.

В блог, публикуван в понеделник, МВФ заяви, че очаква стабилният икономически растеж в САЩ да продължи, като инфлацията вероятно ще се забави по-късно през годината. Базираният във Вашингтон международен кредитор трябва да публикува новите си глобални икономически прогнози на 25 януари, пише bnr.bg.

МВФ също така отбелязва, че постепенно, добре комуникирано затягане на паричната и лихвена политика в САЩ вероятно ще има слабо въздействие върху развиващите се пазари, тъй като външното търсене компенсира въздействието от нарастващите разходи за финансиране.

Но широкообхватна инфлация в САЩ или трайни проблеми, свързани с предлагането, могат да повишат цените повече от прогнозираното и да подхранят очакванията за по-висока инфлация, предизвиквайки по-бързо и скорошно повишаване на лихвите от страна на централната банка на САЩ.

"Развиващите се икономики трябва да се подготвят за потенциални пристъпи на икономическа турбуленция", посочва МВФ, цитирайки рисковете, породени от по-бързо от очакваното повишаване на лихвите на Фед и възраждане на коронавирусната пандемия.

Преди дни председателят на Фед в Сейнт Луис - Джеймс Булард каза, че Федералният резерв може да повиши лихвените проценти още през март, месеци по-рано от предишните очаквания. Според него централната банка сега е в "добра позиция" да предприеме още по-агресивни стъпки срещу инфлацията, ако е необходимо.

"По-бързото повишаване на лихвите на Фед може да разтърси финансовите пазари и да затегне финансовите условия в световен мащаб. Тези развития могат да бъдат комбинирани със забавяне на търсенето и търговията в САЩ и могат да доведат до изтичане на капитали и обезценяване на валутите на развиващите се пазари", написаха в блога висши представители на МВФ.

Според тях нововъзникващите пазари с висок публичен и частен дълг, валутни експозиции и по-ниски салда по текущите сметки вече са изпитали по-големи движения на техните валути спрямо щатския долар.

Фондът също така заяви, че нововъзникващите пазари с по-силен инфлационен натиск или по-слаби институции трябва да действат бързо, за да позволят на валутите да се обезценят и да повишат референтните лихвени проценти.

МВФ призова централните банки да съобщават ясно и последователно своите планове за затягане на паричните си и лихвени политики и заяви, че страните с високи нива на дълг, деноминиран в чуждестранни валути, трябва да се стремят да хеджират своите експозиции, където това е възможно.

Правителствата биха могли също да обявят планове за увеличаване на фискалните ресурси чрез постепенно увеличаване на данъчните приходи, прилагане на преразглеждане на пенсиите и субсидиите или чрез други мерки, добавя МВФ.