Депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система към края на април са 68,401 млрд. лева (71,8% от прогнозния БВП). За година те се увеличават със 7,6% (ръст 8,4% през март), показват данните на Българската народна банка.

Нефинансовите предприятия имат депозити в баните в размер на 18,846 млрд. лева (19,8% от БВП), нараствайки на годишна база с 9 на сто след ръст от 10,1% през предходния месец. Депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 28,3% на годишна база и достигат 3,920 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата през април са 45,635 млрд. лева (47,9% от БВП), като се увеличават на годишна база с 5,5% след растеж с 6,4 на сто през март.

Кредитите за неправителствения сектор в края миналия месец са в размер на 51,453 млрд. лева (54% от БВП) спрямо кредити за 51,014 млрд. лева през март. В сравнение с април 2016-а те нарастват с 4,3%.

Заемите на домакинства и НТООД са в размер на 18,935 млрд. лева (19,9% от БВП), като спрямо април м.г. се увеличават с 5,2% след ръст 4,7% през предходния месец.

В края на миналия месец жилищните кредити са за 8,897 млрд. лева и нарастват на годишна база с 2,7% (ръст 2,4% на сто през март), докато потребителските кредити възлизат на 7,437 млрд. лева и са с 3,4% повече от април 2016 година (ръст 3,3% за март).