BlackRock, който е най-големият инвестиционен фонд в света, посочи, че потенциално ще започне да изкупува активи в биткойн в проспект за фондовете си BlackRock Strategic Income Opportunities и BlackRock Global Allocation Fund, предаде Zero Hedge.

"Някои от нашите фондове може да започнат да търгуват фючърсни контракти, базирани върху биткойн", се посочва в документа. "Инвестициите на фондовете в биткойн може да включват ликвиден риск, тъй като фючърсите в биткойн не се търгуват толкова интензивно, колкото други категории фючърси, като се има предвид, че те са относително нови."

Затова и активите, които ще обменят от фонда, са биткойн фючърси със сетълмент в кеш, които се търгуват на борсите, регистрирани в CFTC.

"Документите обаче не означават непременно, че BlackRock ще започне да купува биткойн фючърси", посочват от Zero Hedge. "Все пак подобни проспекти, които за пръв път разкриват потенциалните рискови фактори, обикновено предхождат подобни ходове от инвестиционните фондове, което означава, че BlackRock най-малкото проправя регулаторния път за такива транзакции, ако реши да се впусне в тях."

Лари Финк, главният инвестиционен директор на фонда, изтъкна, че биткойн става все по-легитимен актив. "Но той трябва да мине през много пазари, за да видим дали ще остане трайно реален."