През юли се наблюдава увеличение на депозитите и на балансовия капитал на банковата система, показват данните на Българската народна банка.

В края на първото полугодие  печалбата на банковата система възлиза на 909 млн. лв., или с 295 млн. лв. повече от реализираната за седемте месеца на предходната година.

Спрямо края на юни 2016 г. активите на банките у нас нарастват с 0.8% до 89.4 млрд. лева.

Депозитите в банковата система отбелязват месечен растеж с 0.6% (487 млн. лв.) и в края на юли възлизат на 75.6 млрд. лева.

Ресурсът от домакинства се увеличава с 362 млн. лв. (0.8%), а от нефинансови предприятия – със 139 млн. лв. (0.7%).

Кредитирането на нефинансови предприятия нараства със 186 млн. лева. При заемите за домакинства се увеличават както жилищните ипотечни кредити (с 16 млн. лв.), така и потребителските заеми (с 19 млн. лв.).