Преките инвестиции в България са се свили наполовина за последната година, като са достигнали 431 милиона евро за първото шестмесечие на 2017 година при размер от 966 милиона евро за същия период на предходната.

Така даннте на Българската национална банка (БНБ) показват, че потокът от чужди капитали в страната е намалял с 55,3% или до 0,9% от брутния вътрешен продукт (БВП). Само за юли месец спадът е от 19,2 милиона евро, сочат изчисленията.

Най-големи нетни инвестиции у нас продължават да идват от Холандия - над 390 милиона евро. Тези от Швейцария са втори по размер, като се изчисляват на 71 милиона евро.

Още по-осезаема е разликата при вложенията на чужденци в недвижими имоти у нас. Ако за първите шест месеца на 2016 година те са били 54,4 милиона евро, то за тези месеци на настоящата година възлизат на едва 5,6 милиона евро. Иначе казано те са се свили 10 пъти за 12 месеца.

Според статистиката на БНБ най-голям дял продължават да имат инвестициите в имоти от Русия - 2,7 милиона евро, следвани от тези от Украйна - 700 хиляди евро и Казахстан - 500 хиляди евро.

От друга страна вложенията на българи извън граница се увеличават със 113 милиона евро от 94,6 милиона евро през 2016 година.