След като години наред президентът на Турция Раджеп Ердоган обясняваше, че въздействие върху покупателната способност на лирата чрез покачване на основния лихвен процент е "инструмент на враговете ни" и че страната няма използва инструмента, под ръководството на новия гуверньор на централната ѝ банка всъщност се случи именно това.

Основният лихвен процент по едноседмичните репо сделки беше увеличен от 10,25 до 15%, а паричната политика беше свита, предаде Hurriyet. Това е второто му покачване от септември 2018 г., като от тогава досега лихвата се понижи от 24% до 8,25% през септември тази година, след което беше увеличена с 2 процентни пункта.

Графика: Основен лихвен процент по едноседмичните репо сделки

Снимка 506220

Източник: Турска централна банка

Източник: Централна банка на Турция

Освен това по този начин новият гуверньор на финансовата институция Начъ Агбал поне засега изглежда, че спазва обещанието, което даде по време на встъпване в длъжност: да използва "всички инструменти" за овладяване на свободното падане на лирата.

Лирата поскъпна леко заради новия гуверньор на турската централна банка

Лирата поскъпна леко заради новия гуверньор на турската централна банка

Но може ли Начъ Агбал да върне някаква парична стабилност?

В изявление от централната банка посочиха, че всички стъпки, предприемани срещу обезценяването на валутата, ще върнат южната ни съседка към курса на хармония спрямо пазара и повишаване на "средносрочния темп на ръст на заетостта".