Според данните от новото издание на обзора "Потребителският кредит на българина" за периода май-октомври 2021 г., подготвен от БНП Париба Лични Финанси, една трета от заявленията, подадени от хората на възраст между 20 и 40 години, вземат заеми за обединяване на задълженията си. Експертите на банката отчитат, че лицата на тази възраст кандидатстват за кредити за консолидация на средна стойност 9 330 лева. В анализа на банката се казва, че младите хора са по-склонни да използват иновативни и удобни финансови продукти и да оптимизират месечните си разходи. Интересна тенденция е, че хората използват тези кредити не само, за да обединят стари задължения, но и за да си осигурят средства за нови проекти.

Според БНП Париба Лични Финанси През последните 6 месеца е отчетен ръст от 13.7% на средната сума на заявленията за кредити за консолидация - от 9 582 лв. в периода ноември 2020 г.-април 2021 г. до 10 890 лв. към момента. Като цяло средните суми на заявките за потребителски кредити, подадени към БНП Париба Лични Финанси в България нарастват с 9.4%, което показва че в периоди без локдаун хората са по-склонни да реализират големи проекти. Например, средната сума на заявленията за кредити за ремонт на дома нарасна с 6.7% до 9 026 лева, за покупка на употребяван автомобил - с 6.5% до 9 154 лв., а за пари в брой - с 15.3% до 5 718 лв.

Над 90% от хората използват инструмента обединяване на задължения не само да оптимизират и преструктурират стари кредити, но и за да финансират нови проекти. Това е една от причините клиентите на БНП Париба Лични Финанси да предпочитат по-висока месечна вноска за консолидация - средно 330 лв. За сравнение средната месечна вноска за останалите потребителски кредити на банката е в размер на 250 лв. "Това показва, че хората, които използват кредити за обединяване на задължения имат добри доходи и възможности да финансират нови проекти, а кредитът за консолидация при тях не е "лекарство" срещу висока задлъжнялост, а ключ към ново потребление, с което да повишат стандарта си на живот. Тази тенденция се потвърждава и от факта, че хората консолидират по-малко от два заема, което показва че търсят удобство при изплащането на задължения, а не облекчение на дългово бреме", пише в анализа на банката.

Данните на БНП Париба Лични Финанси показват, че финансовата култура на хората расте, което се доказва от промяната при използването на кредити за консолидация. През 2015 г. техният дял беше 17.2% от всички заявления, подадени към БНП Париба Лични Финанси, а днес е 27.6%. Освен това расте и средната сума на тези кредити - през 2015 година хората кандидатстваха за средно за 5 325 лв., а последните данни са, че тя е почти двойно по-висока - 10 890 лв. Според данните на банката, заявленията за обединяване на задължения с най-висока средна стойност са подавани от хора на възраст 40-49 години - 12 834 лева.

В периода май-октомври 2021 г. българите най-често търсеха финансиране за реализиране на проекти като ремонт на дома - 35.3% от заявленията, консолидация - 27.6% и покупка на употребяван автомобил - 16.1%. Делът на най-търсените кредити не се е променил значително в сравнение с предходните шест месеца, което показва, че приоритетите на хората остават същите - уютен дом, разумно управление на семейния бюджет и притежание на по-добър автомобил. Сред топ10 цели на проектите са и пари в брой, лечение, покупка на мебели, семейни тържества, почивки, ремонти на автомобили и плащане на сметки.

За периода май-октомври 2021 г. средният размер на заявките за потребителски кредити, подадени към БНП Париба Лични Финанси в България, нарасна с 9.4% спрямо периода ноември 2020 г-април 2021 г. Новото издание на обзора показва, че хората са кандидатствали за средно 8 835 лв., а шест месеца по-рано сумата беше 8 074 лв.

Средният размер на заявките за топ 5 цели, които формират близо 90% от всички проекти нарасна с 11.4%. Например, размерът на заявленията за ремонт на дома нарасна с 6.7% от 8460 до 9 026 лева, за покупка на употребяван автомобил - с 6.5% от 8 596 лв. до 9 154 лв. Ръстът на средните суми на молбите за покупка на автомобил се обяснява както с желанието на хората да притежават по-модерни автомобили, така и с намаленото предлагане заради пандемията.

Средната сума на заявките за пари в брой се повиши с 15.3% до 5 718 лв., а за лечение - с 14.7% до 5 810 лв. Значително понижение беше отчетено при кредитите за финансиране на семейни почивки - от 7 014 лв. в периода ноември 2020-април 2021 до 4 395 лв. през май-октомври 2021.

"Пандемията промени навиците за кандидатстване на хората. Българите все по-често използват дистанционните канали на БНП Париба лични Финанси, което се доказва от факта, че в периода май-октомври 2021, 50.8% от заявленията бяха подадени онлайн, а други 21.4% - по телефона. Най-често интернет каналът за кандидатстване се използва от 20 годишните - 68% от техните заявления бяха подадени по този начин. Хората на възраст 50+ все още предпочитат контакта "лице в лице" и 40% от тях кандидатстваха в офиси на банката", пише в анализа на банката.

Данните от обзора показват, че хората на възраст 50-60+ години най-често заявяват кредити за ремонт на дома. Около 40% от техните молби са за такива проекти на средна стойност 4 751 лева. Над тази средна сума за заявленията за ремонт на 40-49 годишните - 10 691 лв.

Покупката на употребяван автомобил е най-честата цел на кредита за 20-годишните - около 1/3 от техните молби са за финансиране на кола на средна стойност 4 751 лв. Често това е първият потребителски кредит на хората от тази възрастова група, които тепърва започват да градят кредитна история. По отношение на кредитите за пари в брой, най-висока средна сума - 8 000 лв., заявяват хората на 50-59 години