Общото събрание на Асоциацията на банките в България (АББ), което се проведе на 2 юли 2020-а, гласува промени в Управителния й съвет. За нови негови членове бяха избрани изпълнителният директор на Централна кооперативна банка (ЦКБ) Георги Константинов и колегата му от Пощенска банка Димитър Шумаров.

Те заменят на тези позиции други двама представители на двете банки. Това са главния изпълнителен директор на Пощенска банка Петя Димитрова, която се оттегля поради изтичане на втория й тригодишен мандат в управителния орган на АББ и изпълнителният директор на ЦКБ Георги Костов, който е пожелал да бъде освободен.

За Димитър Шумаров това е първото участие в ръководство на Асоциацията, докато Георги Константинов има натрупан опит. През 2019-а той приключи първите си два последователни тригодишни мандата и както изискваше Устава на АББ се оттегли от Управителния й съвет. Сега обаче отново Устава му дава право отново да бъде два последователни мандата в ръководството на браншовата организация.