Растежът на БВП през първото тримесечие на 2020 г. е 2,4% в сравнение със същия период на 2019 година и 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро е съответно 13 076 млн., като на човек от населението се падат 1 881 евро.

Във всички икономически сектори, без търговията, ресторантьорството и хотелиерството, расте брутната добавена стойност, показват данните на статистиката.

Относителният дял на аграрния сектор през първото тримесечие на 2020 в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.1% на годишна база.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта до 27.6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 70.2% при 70.4% през съответния период на предходната година.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2020 г. крайното потребление намалява с 0.1%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.5%.

Всяка втора българска компания губи приходи през април

Всяка втора българска компания губи приходи през април

По данни на НСИ

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното нарастване при:

Финансови и застрахователни дейности - 4.2%

Строителство - 3.7%

Операции с недвижими имоти - 3.3%

Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.0%

Износът на стоки и услуги нараства с 1.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.

Eпидeмиятa oт ĸopoнaвиpyc щe пpeдизвиĸa ĸpaтĸoтpaйнa, нo ocтpa peцecия в Бългapия, ĸaтo peaлният бpyтeн вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) щe ce cвиe cъc 7,8% пpeз 2020 гoдинa. Toвa пpoгнoзиpa наскоро глaвният иĸoнoмиcт нa "УниKpeдит Бyлбaнĸ" Kpиcтoфop Πaвлoв.