През април 57.6% от българските нефинансови предприятия отчетоха спад при техните приходи от продажби, а близо 19% от тях предприеха стъпки за съкращаване на персонал. Това показва изследване на НСИ за ефекта от извънредното положение, свързано с Covid-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната.

При създалата се ситуация 57.6% от анкетираните предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през април в сравнение с март, когато 53.5% от тях бяха на това мнение. В същото време 32.1% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през април (спрямо 36.3% през март), а при 9.2% е имало увеличение (спрямо 9.5% месец по-рано).

Подобни са процентите при различните по размер анкетирани компании, както при тези с между 1 и 49 наети лица, така и при тези с между 50 и 99 наети лица, или с повече от 100 служители.

Най-сериозен спад през април в приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват 67.9% от предприятията в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности". За индустрията този процент е 55.8%, за строителството - 43.2%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - съответно 67.3%.

36.8% от нефинансовите предприятия са предприели през април стъпки за ползване на "платен отпуск" по отношение на наетия от тях персонал, докато 26.9% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен отпуск", а при 26.5% е имало дистанционна форма на работа.

Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 18.5% от от предприятията, участвалите в експресната анкета на Националния статистически институт, след като през март подобна мярка предприеха 17.2% от анкетираните нефинансови компании.

За месец май обаче 90% анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност (спрямо 80.6% на това мнение при предходното проучване на НСИ), 6.8% смятат да преустановят временно дейността си (при 15.4% на това мнение през март), а едва 1.6% заявиха, че ще прекратят дейността си (при 2% на това мнение при предишното проучване).