Румъния, България и Словакия са лидерите в Европейския съюз по ръст на заплатите, показват данните на Европейската статистическа служба за второто тримесечие на 2019 година. Подобна бе ситуацията и през първите три месеца на годината.

През периода април - юни т.г. разходите на работодатели за заплати са се покачили с 10,9 процента спрямо същия период на миналата година. През първите три месеца ръстът бе 12,9 процента. Общите разходи на работодателите за труд, в които се включват осигуровки, нарастват с 11,6 процента. В Румъния заплатите нарастват с 12,5 процента, а общите разходи - с 10,9 процента.

В България заплатите в индустрията през периода нарастват с 9,3 процента, в строителството с 10,4 процента, а в услугите - с 11,1 процента.

В целия Европейския съюз цената на труда расте с 3,1 процента, а в еврозоната - с 2,7 процента. През първото тримесечие ръстът бе 2,7 процента и 2,5 процента, съответно.

Общите разходи не намаляват никъде през периода, като най-малкият ръст се отчита в Португалия (0,9 процента) и Малта (1,1 процента).

Средната заплата в София надхвърли 1700 лева, в страната - 1200

Средната заплата в София надхвърли 1700 лева, в страната - 1200

В кой сектор са най-високите възнаграждения?