Столична община може да кандидатства за 218 милиона лева безвъзмездна помощ от Европейския съюз, за да повиши качеството на атмосферния въздух в София.

Предложението е на кмета Йорданка Фандъкова и следва да бъде обсъдено и гласувано на следващата сесия на Столичния общински съвет.

Предложението на Фандъкова е София да получи 218 милиона лева по Оперативна програма "Околна среда" за закупуването на нови електрически автобуси (електробуси), трамваи и тролейбуси.

Идеята на кмета се състои от 3 отделни проекта.

Електрическите автобуси пестят всекидневно петрол, достатъчен за цяла Гърция

Електрическите автобуси пестят всекидневно петрол, достатъчен за цяла Гърция

Преди години индустрията се смееше, а днес всички правят такива

Първият проект е за закупуването на 25 нови трамвая. По проекта вече има пусната обществена поръчка с възложител "Столичен електротранспорт".

Предметът на обществената поръчка включва купуване и доставка на 25 броя нови нископодови съчленени трамваи, отговарящи на стандарта за междурелсие от 1 009 милиметра. Освен това в поръчката е предвидено и обучение на работници и служители за управление, поддръжка, диагностика и ремонт на превозните средства. Предвидено е и в София да се достави диагностично оборудване, както и на специализирани инструменти.

Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер до 97 400 334,00 без ДДС. Предвидено е новите трамваи да се движат по линиите № 4 и 18.

Вторият проект е партньорство със "Столичен автотранспорт" и е за закупуването на 30 броя 6-7-метрови и 22 броя 8-9-метрови електрически автобуси и зарядни станции за тях. По това перо все още няма пусната обществена поръчка. Предвидената максимална сума е в размер на 30,3 милиона лева. Очаква се електробусите да бъдат пуснати по линии, които служат за "довеждане" на пътници от метрото и трамвайната мрежа.

Третият проект е за закупуване и доставка на 30 нови нископодови бързозарядни електрически автобуси и 30 нови нископодови съчленени тролейбуси. Предвидена е и реконструкция на токизправните станции. Проектът е съвместен със "Столичния електротранспорт", като общата предвидена стойност е в размер на 90 млн. лв.

По третия проект вече има пусната обществена поръчка за 30-те нови тролейбуси, обучение на служители, диагностика, оборудване и специализирани инструменти. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 38 138 685 лева без ДДС. Следователно поръчката за закупуването на 30-те бързозарядни елетробуси би трябвало да възлезе приблизително на 50 милиона лева.

Предвидено е новите тролей да сменят старите такива по линии № 6, 7 и 11.

Със закупуването на новите превозни средства се цели значително намаляване на фините прахови частици (ФПЧ 10) и нивата на азотните оксиди в атмосферния въздух, аргументира поръчката Фандъкова. Трябва да се има предвид обаче, че атмосферното замърсяване вследствие на пътния транспорт е само малка част от големия проблем. Данни от Националната програма за подобряване на качество на въздуха от 2016 година сочат, че транспортът е отговорен за до 7-8% от замърсяването на атмосферния въздух, като в това число се включва и замърсяването от личните автомобили.

ЕС отпусна €46,6 милиона за модернизация на трамваите в София

ЕС отпусна €46,6 милиона за модернизация на трамваите в София

След 2007-а ЕС е инвестирал 1 милиард евро в столичния градски транспорт