Заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов ще внесе предложение за изменение в наредби на Столичен общински съвет, така, че отстъпката, която да бъде дадена на собствениците на автомобили, които имат катализатори, но не отговарят на определени стандарти, да бъде максималната разрешена от закона.

Това е 40%, каза зам.-кметът на Столична община по направление „Финанси и стопанска дейност" Дончо Барбалов пред журналисти, агенция Фокус.

В момента намалението на данъка за автомобили с катализатори но без стандарти за ниво на вредните емисии полуават отстъпка то 50%

„За 2014 година мисля, че това е добре оправдано, с оглед на това, че все пак вече е декември и от януари да се правят сериозни промени в данъците, не би било удачно. Ние няма да предлагаме увеличаване, ние ще предложим максималната отстъпка. Това, което законодателят е направил, обаче, е да увеличи данъците.

Той е увеличил данъците на тези хора и на други, защото, ако погледнете начина, по който е формулирано, това не касае само леките автомобили, а касае всички превозни средства. Може би без да искат, са въвели данъчни облекчения за моторите, което също не е лошо, ако това беше целта, като резултат от тази данъчна реформа. В крайна сметка, законът е такъв какъвто е, и ние сме готови да го изпълняваме", заяви Барбалов.

По думите му - данъкът на най-новите автомобили, които са към 13 000, ще спадне с 10 %.
„Това също е по закон. На останалата група автомобили вече е много важно каква информация ще получим за евростандарта, на който отговаря всеки автомобил. Ние не инициираме промяна, ние следваме измененията в закона", каза Барбалов.

На въпрос - дали има данни колко са автомобилите, които имат катализатор, но не отговарят на стандарти, Барбалов отговори: „Чакаме информацията от КАТ. В закона се изисква до края на януари, 2014 година, тази информация да бъде предоставена, по служебен път. Надявам се, по-рано да я получим, за да може по-рано да я обработим.

Провел съм разговори с „Информационно обслужване" и в справката, която се прави онлайн за дължими данъци и такси, ще искам да се сложи и информация за евро стандарта, за да може всеки, когато прави проверка за своите данъци и такси, да види дали при нас е постъпила или не е постъпила такава информация", каза Барбалов.
Предложението, което Барбалов смята да внесе за изменение в наредбите на Общински съвет ще бъде отстъпката да бъде максималната разрешена от закона за тези, които имат катализатор, но не отговарят на евро стандарти.