Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", издаде разрешение на Фуат Гювен да придобие акции, представляващи 100% от акциите с право на глас в капитала на „Търговска банка Д" АД, София, съобщиха от БНБ.

Турският бизнесмен притежава общо осем водноелектрически централи у нас, бургаския завод "Елкабел", няколко хотела.

Той държи бензиностанциите в свободните зони на Калотина, Видин, Русе, Свиленград и тази на ГКПП-Капитан Андреево, съобщава econ.bg.