Премиерът Сергей Станишев ще се срещне днес с вицепрезидента на Световната банка за Европа и Централна Азия Шигео Кацу. Визитата му е в подкрепа на членството ни в ЕС.

През 2007 г. Световната банка ще подпомага България, за да се възползва страната ни максимално от присъединяването ни към Общността.

Финансовата институция стартира двугодишна програма за икономически анализи на растежа и насърчаване на производителността в България.

Тя ще включва поредица от аналитични доклади и изследвания. Един от първите анализи през 2007 г. ще е "Преглед на политиката в областта на публичните финанси".

Българското правителство специално поиска това изследване, за да се съсредоточи върху анализа на подходящите политики в областта на висшето образование, иновациите, развитието на пазара на труда с цел повишаване на продуктивността и конкурентоспобността, икономическия ръст и сближаване на доходите с тези на останалите страни в ЕС.

Миналата година Световната банка одобри новата Стратегия за партньорство с България до 2009 г. Тя e основополагащ документ, който посочва подробно подкрепата на международната финансова институция за България за постигане на устойчив икономически растеж и успешно присъединяване към ЕС.

Стратегията включва всички планирани операции на банката у нас - отпускане на заемни средства, аналитична дейност и техническа помощ.