За последните 6 години в община Враца са реализирани проекти по европейски програми за общо над 90 млн. евро. Същевременно за периода са привлечени в града инвестиции от над 30 млн. лева.

Това информира кметът на града Калин Каменов по време на работна среща с експерти от Европейската комисия, дошли във Враца, за да се запознаят на място с работата на местната администрация по усвояването на средства от европейските фондове, съобщават от общината.

Евросредствата с които са изпълнени проектите, са по оперативните програми "Региони в растеж" и "Околна среда". По-конкретно, евросредствата са използвани за модернизация на градския транспорт, изграждане на компостираща инсталация, поетапно внедряване на водородни инсталации в обществени сгради. Също така са изградени соларни паркове, направено е и обновяване на уличното осветление.

"Това ни даде възможността да имаме по-добра социална, образователна и градска инфраструктура. Приорит е и превръщането на Враца в екологичен и чист град", каза кметът Каменов пред представителите на ЕК.

Ръководителят на работната група и директор на Главна дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия в София Алвеш заяви, че през следващия програмен период основната цел ще бъде намаляването на финансовите различия на регионите и осигуряването на повече средства за Северозападна България.

От думите на представителите на ЕК става ясно, че при изплащането на евросредствата са наложени и финансови корекции (намаления спрямо първоначално договорената сума), но "процентът на наложените корекции във Враца не е притеснително висок".

По време на визитата евроекспертите са посетили и инспектирали обекти във Враца, реализирани с европейски средства: обновената централна пешеходна зона, две детски градини, извършените дейности по проекта за воден цикъл на Враца и изграждането на пречиствателна станция.