Други големи инвестиции освен Южен поток се очакват през 2014 г. Това загадъчно обяви министърът на финансите Петър Чобанов по време на семинар за журналисти организиран в Боровец.

Чобанов не пожела да конкретизира в кой сектор очакваме международни капиталовложения, но посочи, че в обозримо бъдеще ще има по-голяма яснота. Журналистите, които искаха повече подробности, бяха препратени за въпроси по тази тема към икономическия министър Драгомир Стойнев.

Припомняме, че заради стартирането на Южен Поток, което се очаква бъде през средата на 2014 г. икономическия министър Драгомир Стойнев, заяви, че очаква по-голям ръст(2%) в бюджета от заложения от правителството 1.8%.

Чобанов говори и за бъдещето на фонда за регионални инвестиции, които ще бъде с размер от 500 млн. лв. Очаква се фондът да стартира работа още януари, когато общините и областните управители ще представят своите варианти за проекти. Фондът ще се управлява от Министерски съвет, като ще има две нива "надолу" - междуведомствен съвет от различни министерства и национални координатори - областните управители и Националното сдружение на общините в Република България.

Всички проекти ще бъдат по процедурата за Закона за обществените поръчки, категоричен беше министър Чобанов. По думите му, ако фондът покаже добри резултати то през следващите години, неговият размер, който сега е 500 млн. лв., може да бъде увеличен.

Важните въпроси, на които отговаря всеки проект са: дали е насочен към генериране на растеж, дали води до устойчиво развитие на регионите и увеличава работните места и дали води до повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни.

По думите на финансовия министър в момента Агенция „Митници" и Националната агенция по приходи работят, за да бъдат изпълнени заложените за 2013 приходи в бюджета, така че да не се реализира по-големи дефицити от предвидените.

Специален механизъм трябва да се разработи, за да може постъпленията от новата такса върху ВЕИ производителите да отидат в Националната електрическа компания, каза още Чобанов. По думите му в момента няма как очакваните около 160 млн. лв. приходи от този налог да постъпят във НЕК без да нарушим някой от европейските закони за мерки срещу държавната помощ.

Чобанов коментира и идеята в следващия рамков период на ЕС 2014-2020 г. държавата да дава половината от парите необходими за реализиране на европейските проекти. По думите му това ще намали възможността на страната да има своя инвестиционна програма, защото ако 50% от европроектите се финансират от държавния бюджет то той няма да разполага с необходимия ресурс за национални инвестиционни планове и проекти. В момента средното ниво на съфинансиране по реализиращите се в момента проекти е около 15-20%.

По врема на презентацията си Чобанов заяви, че в средносрочен план може да бъде направена ревизия на закона за публичните финанси, където е написано, че бюджетът не може да има дефицит по голям от 2%. Финансовият министър се аргументира, че не може националното законодателство да е по взискателно от тези предвидени в европейското законодателство. припомняме, че според европейските изисквания държавния дефицит може да бъде 3% от произведения брутен вътрешен продукт.