В края на април 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 82,8 млрд. лв. (46,9% от БВП) при 82,120 млрд. лв. към март 2023 г. (46,5% от БВП). През април 2023 г. те се увеличават на годишна база с 11,9% (11,9% годишно повишение през март 2023 година). Това показват данни, публикувани от БНБ.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 177,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 177,4 млн. лв. (в т. ч. 2,3 млн. лв. през април 2023 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

БНБ прогнозира ръст на икономиката от 1%

БНБ прогнозира ръст на икономиката от 1%

Централната банка оценява рисковете пред прогнозата за ръста на реалния БВП като балансирани

Кредитите за фирмите нарастват със 7,9% на годишна база през април 2023 г. (7,9% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца достигат 41,8 млрд. лв. (23,7% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 34,441 млрд. лв. (19,5% от БВП) в края на април 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14,3% (14,6% годишно повишение през март 2023 година). В края на април 2023 г. жилищните кредити са 17.275 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,6% (17,8% годишно увеличение през март 2023 година).

Потребителските кредити възлизат на 15,55 млрд. лв. и се увеличават с 11,7% спрямо април 2022 г. (12,1% годишно повишение през март 2023 година). На годишна база другите кредити нарастват с 6,8% (7,9% годишно повишение през март 2023 г.), като достигат 399 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 10,9% на годишна база през април 2023 г. (10,3% годишно повишение през март 2023 г.) и в края на месеца са 426.2 млн. лева.