Три европейски оператора на преносни системи (TSOs) - Enagás от Испания, Snam от Италия и GRTgaz от Франция, са подписали споразумение за прокарване на съвместни инициативи, насочени към подкрепа и проучване на проекти за ускоряване на пазара на чист водород са съобщили от Snam, цитирани от blacksea-caspia.

Трите компании са се присъединили към "Инициативата за европейски водороден гръбнак" (European Hydrogen Backbone Initiative). Те съответно ще инвестират 33 милиона евро в "Инфраструктурния фонд за чист водород" - Clean H2 Infra Fund в ролята на "инвеститори - котви" за натрупани инвестиции в размер на приблизително 100 милиона евро.

"Инфраструктурния фонд за чист водород" - Clean H2 Infra Fund, фонд за оказване на въздействие, управляван от Hy24, представлява съвместно предприятие на Ardian и на FiveT Hydrogen, имащо за цел подкрепянето и развитието на инфраструктурния сектор за чист водород, на което са поверени 1500 - 1800 милиона евро в партньорство с индустриални и финансови инвеститори. Това е най-голямата световна платформа за инвестиране в инфраструктура за чист водород.

Hy24 съчетава опита на Ardian в инфраструктурата и в управлението на активи и "ноу-хау"-то на FiveT Hydrogen за водородната верига на стойността, наред с ролята и опита на трите системни преносни оператора в управлението на енергийни мрежи и на водородни технологии.

Като инвестират в "Инфраструктурния фонд за чист водород" - Clean H2 Infra Fund, Enagás, Snam и GRTgaz, целят да подкрепят индустрията за чист водород с положителното въздействие на използването и развитието на мрежи за пренос на чист водород.