Все по-широко навлизане на технологиите за прогнозна поддръжка при предсказване на технически повреди, на виртуалната и разширена реалност за визуализиране и отстраняване на повредите са сред водещите технологични тенденции, които софтуерната компания Progress очертава за 2018 година.

Компанията прогнозира още, че чатботовете ще повишат интелигентността си, а "Индустриалният интернет на нещата" все по-често ще намира място в технологичните системи на бизнеса. Ето подробно петте технологични прогнози на Progress за следващата година:

Хибридните приложения стават нативни

През 2018 г. ще продължат дискусиите дали приложенията да бъдат нативни (естествени, непроменени), хибридни или прогресивни уеб приложения. Тази година хибридните загубиха част от популярността си и прогресивните уеб приложения взеха превес. Те може и да не предоставят същото плавно преживяване, както нативните, но са много по-лесни за разработване и разпространение.

С появата на платформи като NativeScript и React Native, които са базирани на JavaScript, балансът започна да се измества в полза на нативните. Те позволяват на уеб разработчиците да предоставят нативни функционалности на различни платформи с еднакъв набор от инструменти и разработка. През следващата година все повече разработчици ще се връщат към тях.

Чатботовете стават по-умни

Чатботовете носят голям бизнес потенциал за привличане на нови клиенти и предлагане на възможност за самообслужване. С помощта на т. нар. "дълбоко обучение" те могат да разбират естествения език с рекордната точност от 95 процента и на практика да обработват речта по-добре от повечето хора. Въпреки това те все още изостават в способността си да поддържат разговор.

За щастие, на пазара вече има инструменти за декларативно програмиране на разговори и все повече компании ще се възползват от тях през 2018 г. Това ще елиминира комуникацията с чатботове, базирана на предварителни сценарии, която не може да реагира на въпрос извън дефинираните.

"Индустриалният интернет на нещата" намира все по-широко приложение

Въпреки че от доста време "Индустриалният интернет на нещата" (IIoT) е една от най-дискутираните теми, той все още не е успял да отговори на очакванията към него. Оказва се, че досега доста сме подценявали сложността на събирането на данни от различни мрежи и устройства, прехвърлянето им по сигурен начин в "облака" и анализирането им. Този проблем все още не е напълно решен.

Към момента основните доставчици на "облачни" услуги предлагат утвърдени IoT платформи, които могат да прехвърлят данни в голям мащаб и да обработват част от тях локално в своите мрежи. В близко бъдеще все повече ERP доставчици ще надграждат тази основа, за да предоставят иновативни приложения за IIoT с облачни услуги, базирани на събития, прогнозни анализи и "дълбоко обучение".

Прогнозната поддръжка предсказва повреди, преди да се случат

Концепцията за когнитивните технологии съществува от десетилетия въпреки погрешното схващане, че е нова модерна тенденция. Следващата стъпка в развитието й няма да бъде просто събирането на данни, а предоставяне на възможност за анализирането им. Интересното е, че тези, които трябва да се справят с тази задача, няма да бъдат хората, а машините. Този процес се нарича "прогнозна поддръжка" (predictive maintenance) и е базиран на внедряването на когнитивно обучение в дадено оборудване. Чрез него генерираните от множеството сензори данни могат да бъдат обработвани своевременно с цел идентифициране и елиминиране на повреди и грешки, преди още да са се случили.

Ще гледаме във виртуалното бъдеще

Към технологиите за прогнозна поддръжка могат да се добавят възможностите на виртуалната реалност (VR) и разширената реалност (AR). Те могат да предложат визуализация на повредата, причините за появата й и решенията за предотвратяването й. AR осигурява платформа, която наслагва компютърно генерирано изображение върху начина, по който потребителят вижда реалния свят. Така на екран може да се визуализира къде точно се намира дадена повреда и да се намалят времето, усилията и разходите за първоначалната диагностика и последващото отстранение.

Източник: TechNews.bg