Българската компания за производство лекарства "Биовет" ще изгради нов завод в град Пещера. Това се потвърждава от днешното решение на Министерски съвет, в което беше одобрен инвестиционния проект.

Той предвижда инвестиция в размер на над 293 милиона лева. Тя включва изграждането но нови мощности до вече съществуващия завод на площ от 35.2 декара. Капацитетът им ще бъде до 3000 куб.м., какъвто е и на досегашния.

Очаква се производството да започне през март 2020 година. Според инвестиционните планове над 90% от произвежданите продукти ще бъдат реализират на световните пазари.

Планираните нови работни места са 100. В момента в Пещера в производството за заети 1100 служители, а в останалите две производства в Разград и Ботевград - още 700.

От покана до акционерите на компанията за извънредно общо събрание на 29 ноември 2017 година се вижда, че инвестицията ще бъде финансирана частично със заем от Европейската инвестиционна банка. Предвижда се той да бъде в размер на 100 милиона евро.

Мажоритарен собственик на "Биовет" е "Хювефарма" АД, която е притежание на братята Георги и Кирил Домусчиеви.